Tidslinje 1831 - 1850
1831
Der føres retssag mellem Cherokee Nation og Staten Georgia. Nybyggere fra Georgia vil slå sig ned i indianer territoriet Cherokee Nation, hvilket indianerne protester imod. Chief of justice John Marshall vil ikke lade indianerne få beskyttelse af retten, da de er at betragte som en selvstændig stat, og derfor må klare sig selv.
1832
Der føres retssag mellem Staten Georgia og misionæren Samuel A. Worcester. Han bor i Cherokee Nation, og Georgias love kræver derfor at han som boende i Cherokee-land, skal afgive ed om en troskab mod staten. Denne villa han ikke afgive og han blev derfor fængslet i Georgia. Staternes højesteret afsagde dom om, at staten Georgia ikke var højeste myndighed og skulle løslade Worcester. Men Chief of justice John Marshall ville ikke løslade ham, og henholdt sig igen til at indianerne ikke nyder beskyttelse af de amerikanske love, da de skal betragtes som en selvstændig nation. Der klages til præsident Andrew Jackson over dette, men han udtaler:" John Marshal har afsagt sin dom, så lad ham dog udføre dommen."
1832
George Catlin begynder sin knap 4000 km lange rejse op af Missouri floden, med pelsjægere fra the American Fur company. Målet er Fort Union.
1833
I Austin afholdes San Filipe afholdes konvent, hvor amerikanske nybyggere lrepræsenteret af Stephen Austin, vedtager at gøre territoriet Tejas til en Mexicansk stat, frem for et afhængigt territorie. Dette afslås af Mexicos præsident Santa Anna.
1833
Samuel Colt opfinder sin revolver
1833
Choctaw indianernes tvunge deportation til det vestlige Amerika, gennemføres under hærens opsyn.
1834
William Sublette og Robert Campbell etablerer Fort Laramie, som bliver den første handelsstation i regionen. Den bliver et vigtigt stoppested for pionerer der følger Oregon sporet.
1835
Seminole-indianerne i Florida nægter udflytning til det vestliege Amerika og en 7 år lang modstandkamp starter, ledt af høvding Osceola.
1835
Cherokee-indianerne opgiver kampen, og underskriver en udflytningstraktat der overdrager deres land i Georgia.
1835
Den texanske uafhængighedskrig starter. Santa Anna har udråbt sig som diktator over Mexico og har givet ordre til at amerikanerne i Tejas skal aflevere deres våben, og sendte samtidig mexicanske soldater til Tejas, for at hente en kanon der var blevet givet til indianerne, som beskyttelse mod indianerne. Det kommer til sammenstød ved Gonzales floden og krigen er igang.
1835
Ved et nyt møde i San Elipe i Austin, udfærdiger Stephen Austins tilhængere en erklæring til Santa Anna, om at de nu tilhører staten Texas, da Santa Anna nu har udråbt sig selv til diktator.
1835
Mexicanske tropper bliver sendt til San Antonio for at bekæmpe de texanske oprørerne. Mexicanerne taber slaget og bliver udmygende sendt tilbage tilbage.
1835
Den texanske uafhængighedskrig og slaget ved Alamo
1836
Sam Houston vælges til staten Texas første præsident.
1836
The "Whitman party" - bestående af Dr. Whitman, hans kone Narcissa, en præst og hans kone Eliza, rejser af Oregon sporet til de nordvestlige indianere, som de ville omvende til kristendommen. Disse kvinder blev sådes de første kvinder der krydsede Rocky Mountains.
1837
Kongressen nægter at godkende Texas som amerikansk stat, pga af slaveriet. Men præsident Andrew Jackson godkender Texas' optagelse på sin sidste dag i præsidentembedet.
1837
Martin Van Buren vælges som USA's 8. præsident.
1838
Mormon grundlæggeren Joseph Smith fører sin trosfæller tilMissouri, hvor de slår sig ned og kalder samfundet "Garden of Eden". Men lokale opponerer så kraftigt mod mormonerne, at de flytter til illinois, hvos der etablerer samfundet "Nauvoo".
1838
General Winfield Scott står for udflytningen af Cherokee indianerne fra Georgia til et vestligt indianer territorie. Vejen hertil kaldes "Trail of tears".
1840
Det er ved at være slut med at være pelsjæger, pga. faldende pelspriser mv bl.a. pga modeskifte i Europa.
1841
William H. Harrison vælges til USA's 9. præsident, men døde kun en måned efter af lungebetændelse.
1841
John Tylor vælges som USA's 10. præsident
1841
John Sutter køber Fort Ross, nord for San Francisco, og ender dermed 30 års nærværd af russiske nybyggere. Fortet bliver nedlagt og al brugeligt transporteres til det nyetablerede Fort Sutter.
1841
John Bidwell etableres the Western Emigration Society og fører som den første et vogntog med 69 mennesker over Rochy Mountains til Oregon.
1842
Løjtnant John C. Fremont leder en videnskabelig ekspedition ind i Rocky Mountains, guidet af den berømte Kit Carson. Han kortlægger området ved Wind River, og disse kort bestilles af kongressen til trykning.
1842
Francisco Lopez finder guldstøv i enden af et løg han har gravet op til frokost. Det starten en mindre lokal "gold rush" men nyheden bliver ignoreret af omverdenen .
1842
Som svar på flere års provokationer ved den mexikanske grænse, angriber mexikanske soldater byen San Antonio, og dræber mange indbyggere og tager en del til fange. Episonen kaldes også "Dawson's Massacre". Texas hovedstad ændres i den anledning til Washington.
1843
Oregonsporet etableres.Over 1000 nybyggere, med vogntog og kvæg rejste de ca 3000 km . ad Oregonsporet under vejledning af Dr. Marcus Whitman som er på vej tilbage til sin mission ved Columbia floden. De aldrende mountain men Jim Bridger og Louis Vasquez etablerer Fort Bridger, som bliver den første handelsstation i bjergene, som ikke kun er beregnet på pelsjægere.
1843
John C. Fremont tog med vejledning af Kit Carson ud på deres 2 ekspediton og kortlagde Oregonruten.
1844
Mormonlederen Joseph Smith og hans bror Hyrum, bliver dræbt af en bande og Brigham Young bliver ny mormonleder.
1844
James K. Polk vælges til amerikas 11. præsident
1845
Den afgåede præsident John Tylor indlemmer ved en underskreven resolution Texas i USA, Texas accepterer dette. Men selvom Mexikanerne fik tilbudt økonomisk dispensation på omkring 40 millioner $ for Texas, Følte mexikanerne sig så forulempet at de forberedte sig på krig. Texas blev optaget i unionen sidst i 1845.
1846
Den mexikanske krig udbryder, den varer i ca. 2 år og over 13.000 amerikanske soldater blev dræbt.
1846
England og USA indgår komprommis omkring Oregons nordvestlige grænse som bliver lagt ved den 49' breddegrad.
1846
Fremont og Kit Carson tager ud på deres 3. ekspedition, som afbrydes af den Mexkanske krig som de går ind i.
1846
Mormonerne under ledelse af Brigham Young bliver af en større forsamling forvist fra Nauvoo og vestpå.
1846
"The Donner party" vil følge "Hastings Cut" for at skyde genvej gennem Sierra Nevadas bjergene ind i Californien. Men de bliver fanget i snestormen, og er nød til at ty til kannibalisme for at overleve vinteren.
1847
Mormonlederen Brigham Young leder et større selskab, via mormonsporet og ind i dalen ved the great Salt Lake, og grundlægger Salt Lake City.
1848
Den 24. januar er James Marshall ved at bygge en tømmermølle for John Sutter. Her finder han guld i den amerikanske flod. Det bliver nævnt i San Francisco's avisen, uden at nogen tager notits af det.
I maj måned går en mormon ved navn Sam brannan gennem gaderne med en flaske fuld af guldstøv , han har en butik som kunne trænge til mere omsætning og han råber:"Guld, guld, der er guld the American River.Dette publicity stunt starter det store Gold Rush, der tiltrækker folk fra hele verden.
1848
Den Mexicanske krig ophører ved underskriften af Guadalupe-Hidalgo traktaten, som giver Texas, New Mexico og andre sydvestlige territorier til USA.
1849
Præsident Polk bekræfter at der er guld i Californien. Det sker en enorm udflytning til Californien, hvis indbyggertal tredobles, så der i slutningen af 1849 bor omkring 80.000 i Californien. Livet i Californiens guldgraverbyer består af hårdt arbejde, druk, spil og selvbestaltede lovmænd osv.
1849
Zachary Taylor vælges til amerikas 12. præsident
1850
Millard Fillmore vælges til amerikas 13. præsident
1850
5 Cayuse indianere melder sig frivilligt som hovedmænd for Whitman massakren. De gør det for at spare resten af stammen for forfølgelse. De bliver alle hængt.i Oregon City.
1850
P.ga. den store indvandring i Californien og dermed indianernes jorder, begynder indianerne at sulte, og laver røverier mod guldgraverne. Det bliver herefter legalt at jagte indianere og udnytte dem som slaver, på enhver vis.
1850
Levi Strauss begyndte at producere kraftige lærredsbukser til guldgraverne. Han lavede oprindeligt telte, men der var dengang ikke noget marked for teltene.
<< Forrige Næste >>